ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 14:08, 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/gif.gif27 (2.04%)11,21,673 bytes (1.07 MB; 0.471%)
image/png.png, .apng264 (20%)3,05,02,368 bytes (29.09 MB; 12.8%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1,003 (75.9%)19,69,56,564 bytes (187.83 MB; 82.7%)

Total file size for this section: 22,85,80,605 bytes (217.99 MB; 96%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg19 (1.44%)31,47,886 bytes (3 MB; 1.32%)

Total file size for this section: 31,47,886 bytes (3 MB; 1.32%).

ਆਡੀਓ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.151%)13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.555%)

Total file size for this section: 13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.555%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf6 (0.454%)50,36,158 bytes (4.8 MB; 2.12%)

Total file size for this section: 50,36,158 bytes (4.8 MB; 2.12%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 23,80,85,692 bytes (227.06 MB).